Clarissa Pinkola Estes Kurtlarla Koşan Kadınlar Pdf E-kitap indir

İnsanlık tarihi boyunca bastırılmış ve örselenmiş kadınların durumunu sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ele alan çok sayıda inceleme yapıldı. Her inceleme, kadınları “tanımlama ve çözme” açısından farklı yöntemler önerdi. Bu önermelerin ne ölçüde kadının doğasına ilişkin isabetli tespitler yaptığı ve alternatifler sunduğu ise tartışmalı bir konudur. Clarissa P. Estés, Kurtlarla Koşan Kadınlar’da gerçekten farklı bir önermede bulunuyor; kadınlar için yalın, uygulanabilir ve doğal çözümler öneriyor. 19. yüzyılla birlikte insanlığın doğadan kopuşu ve duygulara yer vermeyen kapitalist bir endüstri çarkının içinde kayboluşundan yola çıkarak, kadınların yapması gereken ilk şeyin içlerindeki doğal sesi keşfetmek olduğunu söylüyor ve kadınların içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılığın, kurtların doğal yabanıllığında yattığı savını ileri sürüyor. Kadınların çoğu zaman farkında olmadan içselleştirmek zorunda bırakıldıkları eziklik ve yetersizlik duygusuna, bastırılmış cinsel güdülerine çok değişik bir malzemeden yaklaşıyor: masallar! İnsanlığın ortak bilinçaltının aynaları olduğunu düşündüğü masallar aracılığıyla kadın psişesinin derinliklerine iniyor ve birçok açmazdan kurtulmalarına yardımcı olacak masal tadında terapiler uyguluyor. Estés’e göre, kurtlarla kadınlar arasında, vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları topluluğun üyelerine duydukları bağ açısından psişik bir benzerlik vardır. Kurtlar ve kadınlar arasındaki bu benzerlik, Vahşi Kadın arketipinde ortaya çıkar. Estés’in ilginç örneklerle betimlediği bu arketip, doğayla bağlarını koparmamış ve seçimlerini yaparken duygularını temel alan kadınları içeriyor. Kitaptaki farklı kültürlerden derlenen masallar, kadınların ilişkileri, kişisel imgeleri ve hatta bağımlılık gibi temalar çevresinde gelişiyor. Örneğin Afrika kökenli bir öykü, kadının ikili doğasını yansıtıyor; Ortadoğu’ya ait bir masal, sıradan bir kilim gibi görünen büyülü bir halının toplumun önyargılarını ve görünüşe ne kadar kolay aldandığını ortaya koyuyor. Yayımlandığında büyük övgüler almış bu sıradışı kitap, okuru kadınları vahşi derinliklerine doğru heyecanlı bir yolculuğa çağırırken, kadın psişesinin bugüne dek hazırlanmış en büyük sözlüğü olarak da okunabilir. Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadınlarla vahşi bir noktada buluşmak isteyen erkekler için de vazgeçilmez bir rehber özelliği taşıyor. “Gülme, kadın cinselliğinin gizli tarafıdır; fizikseldir, temeldir, tutkuludur, hayat vericidir ve bu yüzden uyarıcıdır. Genital uyarılma gibi bir hedefi olmayan bir cinsellik türüdür. Sadece o an için, bir sevincin cinselliğidir; özgürce uçan, yaşayıp ölen ve kendi enerjisiyle yeniden yaşayan hakiki ve şehevi bir sevgidir. Kutsaldır; çünkü fazlasıyla iyileştiricidir. Şehevidir; çünkü bedeni ve onun duygularını uyandırır. Cinseldir; çünkü heyecan vericidir ve haz dalgalarına neden olur. Tek boyutlu değildir; çünkü gülme insanın kendisi kadar başkalarıyla da paylaştığı bir şeydir. Bir kadının en vahşi cinselliğidir. “

(Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı : 544
Baskı Yılı : 2003


Bunlarda var:
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1827 9bhOKg7hCxJhhc1npf8doYoiiYPf1HohWiEeZWrAbHI 91a407c9417d8aa02ebb47381824b1ccbfe0cc79&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YHRNgn3KsbHJbm (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 LGpgzU_Q7MEiBaal-4RXmEbhgbKrRRvceXs7H6c67Kg 1d9c9048b233f9666fe4b469067866267f260329&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YGv9iZwKiy-E54 (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1829 ftb3h5GhdzUdGoU4rsI2DeTtOKbIAlrYldndHU73d9Y 4762491eaf1cc4806d65c70da4490bf49dd9776c&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YGv9iZwKiy-E54 (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 _7y8sElxTc3VthAeGszDg-i_6xfSbqvxWbSSEHlR1WU ca11ffa58eec58b109e527992bd8bd87300834c1&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YHRNgn3KsbHJbm (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 t4sfOyXsi99vzVzPS11XRsshha4eDOqCF4kieP_XGCM 880d08c4e3dca04b17eba84012b9f90c470049e0&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YFUVNhHyyhJgRF (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 CiD4eDCGt51rmrq6tsL6Vk4xOWS0DyuLyUSOR9GKSi0 ebf5f58acc5800e7c6eb2a28ccb4e4a941aa855c&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YD4hgzqAYr5iuW (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 n9OPee_MKTKBbcN-cwpZEhMjoEoldSfdOHXCFbRItP8 1ae43ac1dadf17338519186c001588c16a38885b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YCYBcIrWNUha-m (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1837 3jyNJGiWjLJSIR7ANag6Oi2Ym5HtpSpdjSb8kI33xxQ 9ce53aaee02eb6cb0c81be8f1370573154ffe317&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YMkOSpatjLUqgx (1)
  • http://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1882 JPbP4wxX3tleVaBqA4oW_SUvei3E6i_Zzo8dap21q8c 179312cf1794a77ab89e2261cba9750cf4a03df7&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YKCJkrjchpDstT (1)