Eva Ensler Vajina Monologları Pdf E-kitap indir

İnsanoğlu, dünya üzerindeki muhteşem zihinsel evrimi boyunca, "doğru" veya "yanlış" kabul ettiği sayısız kavram, yaklaşım, düşünce kalıbı ve zihniyet oluşturdu. Zamanla, bir kısım "doğruların" yetersiz, "yanlışların" ise eksik olduğu anlaşıldı ve bunlar terk edilerek yenilendi. Sonuçta, kuşku ve merak dürtüsünün verdiği enerjiyle, insanlar kendileri için daha iyisini bulmayı ve geliştirmeyi hep başardı.

Ne var ki, binlerce yıldır tabulaşan öyle bir konu var ki, en gelişmiş çağ olarak kabul ettiğimiz 21. yüzyılda dahi hangi toplumda, ülkede, coğrafyada olursa olsun, önemli sosyal sorunların kaynağı niteliğindedir: Vajina.

Özellikle, köklü erkek egemen kültürün hakim olduğu ülkemizde bu durum daha da belirgindir. Erkek çocukların "pipi"leri konu komşuya, akrabaya gururla anlatılıp afişe edilirken, adı bile konmakta zorluk çekilen "vajina" sahibi kız çocukların cinsel organları saklanmakta, hatta "yok" sayılmaktadır.

Vajina Monologları’nı, kadınların kendi kendileriyle barışmalarına, erkeklerin ise kadınları biraz daha iyi tanımalarına ve anlamalarına yardımcı olabilecek güçlü bir araç olarak görmekteyiz.

Keyifli okumalar, bol diyaloglar…
(Sunuş’tan Alıntı)